دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387

آواز نماز

در ستایش آمدنت 

این نخستین نماز آفرینش نیست

که به جا می آورم

 

سالهاست  که من

در آواز نمازم

و تو آشناترین انسان این حدودی

که این آواز را می شنوی

 

من در این آواز محو می شوم

احساس می کنم آرامشی را

در اندیشه ام

 

آرام آرام خدا در من خلاصه می شود

در عشق

در مهربانی

 

و با او می توان دو دنیا را به اشاره ای سرود

و سرنوشت را پیمودلیلا


 

 

 

 

 

"گرامی ترین و زیبا ترین ها در جهان 

نه دیده می شوند و نه حتی 

لمس می شوند 

آنها را باید تنها در دل حس کرد" 


------