چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

زندگی

تمام زندگی من اینست

دیدن یک دل پاک

که مرا می خواند با لبخند

 

باور ساده زیبایی آدمها از عمق وجود

نسبت خواب خوش امشب با تازگی فردا

 

من دلم می خواهد گاهی بروم زیر درخت

حافظی باز کنم

عشق را در صدای مادرم احساس کنم

گیسوانم را به جشن نسیمی ببرم

در سکوت شب بدوم - قد بکشم

 

من دلم می خواهد  گاهی دلخوشی ام این باشد که فرای غم من

دل خوش حتما در دنیا هست

و دلی غمگین تر

زندگی قالبی از نسبت هاست

 

من دلم می خواهد گاهی دلهره ام را با سیگاری خاموش کنم

به تماشای تو خوش باشم پشت یک پنجره نامعلوم

 

تمام زندگی من اینست

یک دل کوچک با نازکی طبع خیال

 

 

 

لیلا