چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

یاس

گل های یاس روی تابلوی نقاشی من

چند ماهه که منتظره بوسه لبهای تو ان

 

دست منو رد می کنن

تا که می خوام رنگ بزنم ناله و شیون می کنن

 

بهم می گن اگه نیاد

خودمونو پر پر می کنیم

با اشکامون هر چی گله

از قاب دنیا می شوریم

 

بوی گلهای یاس من

عطر تو را می ده عزیز

گل های یاس بهم می گن

هر چی داری به پاش بریز

 

من که به جز گلهای یاس

چیزی توی دنیا ندارم

اونا را هم منتظرم

تا با یه بوسه لبهات

تو باغ چشمهات بکارملیلا