جمعه 15 مهر‌ماه سال 1390

کسی کنار من آمد

کسی کنار من آمد

باورت اگر نمی شود نگاه کن

 

کسی کنار من آمد

و ترانه های مرا خواند

 

کسی که با نگاه بلندش

زیر تشویش پلک هایم رفت

 

مثل یک خواب پر از لکنت سبز

مثل یک جاذبه از جنس درخت

 

تمام حکمت داستان من او بود

 

کسی کنار من آمد

که سایه روشن طرح های خیالی ام را می دید

و هندسه اندوه مرا می فهمید

 

کسی که چشمهایش نقش هوس نداشت

چون کوه ؛ سنگین و خونسرد

 

کسی کنار من آمد که دوستش دارملیلا