چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

من در تو حل شدم

چه عاشقانه طلوع کردی در صبحم

در بستر نوازش یک حس بی دلیل

در لابلای حادثه - در ساحلی غریب

شب در سیاهی من 

من در تو حل شدم

 

با دامنی پر از ترس- آکنده از هوس

من در سکوت سر نهادم به شانه ات

من در عبور از نگاه تو حل شدم

 

من اعتراف می کنم به دنیای سایه ها

من در وجود  بی کران تو حل شدم

 

 

 

لیلا