جمعه 19 تیر‌ماه سال 1388

نگاهم کن

در خیالم سالهاست

تن خیس نگاهم را

به چشمانت می اندازم

 

مرا بنگر

که اوج اشتیاقم من

تو اما غرق در خوابی

 

و من آهسته می خوانم

نگاهم کن

نگاهم کن

 

تو پنداری که من اینجا

به شوق چشمهایت تا به کی می خوانمت هر روز

نگاهم با نگاهی می رود یکروز

 

تو می مانی

 

و شب سرد است و طولانی

و من دریای احساسم
لیلا