چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

سازدهنی

دوباره یخ کردم

به یاد خاطره هایم

به یاد فاصله هایی

که بعد از اینهمه سال

هنوز می لرزد 

 

برای من یکبار سازدهنی می زنی؟

 

من از او می ترسم

و از تمامی ِ این

خودم نبودن ها

 

دعا نمی خواهم

تو ساز را بنواز
لیلا