سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1388

یاد

من تو را مشغول می کردم دلا                      یاد آن افسانه کردی عاقبت 

                                                                                                                                    (مولانا)