چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

نگاه

تو پرسیدی

نمی دانی که دیوار اتاق من

هنوز هم قاب دارد؟

و قابش عکس هم دارد؟

 

تو پرسیدی نمی دانی

که شب هنگام دستانم

هنوز هم سرد و لرزان است؟

 

مرا دیگر صدایی نیست

که پاسخ گویمت امروز

فقط بر من نگاهی‌ کن

که شاید پاسخت باشدلیلا