چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

برف

زمستان برف می تکاند از کلاه سفیدش

   مادرم روی برف راه می‌رود

 زیر نور ماه

  

او چه تنهاست

او چه در تنهاترین تنهایی اش شاد است

 

دوستش دارم

 

برف می رقصد

برف می داند 

حرف های مادرم را
 لیلا