یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387

مامان

مامان جانم عاشقت هستم 

یعنی اینقدر دوست دارم که بیام پیشت که حد نداره 

یعنی دیگه دیوانه شدم از اینهمه دوووووری  

دوستت دارم