جمعه 13 دی‌ماه سال 1387

مادرم عطر خدا دارد

 

مادرم باغیست

روی جانمازِ پر گلِ خویش

و من

یک خوشه ی انگور غزل

در باغ

 

مادرم باغیست

میوه های از دعا دارد

تا بخواند خلق عالم را سر خان

مادرم عطر خدا دارد... 

 

مادر من

در حجاب راز ها پچیده می رفت

مثل ماه آسمان

                  در گلخن شرم و حیا می سوخت

چهره ی ایمان او پاکی و عفت بود 

 

مادرم عطر خدا دارد... 

  

 

دیگر زیباتر از این تک مصرع وارث نمی توان مادر را تصویر کرد: 

 

مادرم عطر خدا دارد 

 

بسیار زیباست  

 

 

پاورقی : 

 یک آهنگ زیبا  : ای ساربان کجا می روی ... لیلای من کجا می بری